Chcielibyśmy poznać, kim jesteś?
Archiwum

BLOG

Kategoria: anielatekiela

21 Wrz
2017
image

TEKSTY i MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING

Szkoły korzystające z materiałów National Geographic Learning to szkoły, które mają na względzie zapewnienie warunków do rozwoju swoim uczniom nie tylko „tu i teraz”, nie tylko pod kątem samego języka obcego, ale także w o wiele szerszej perspektywie. Taka szkoła zapewnia słuchaczom zajęcia, które wyposażą go w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku i zdobywania wiedzy, pomogą zrealizować indywidualne cele, poszerzą jego horyzonty i prawdziwie zaangażują w proces efektywnego uczenia się poprzez wzbudzanie motywacji wewnętrznej i ciekawości świata.

Czytaj

8 Wrz
2017
image

Umiejętne angażowanie rodziców w edukację językową ich dzieci sposobem na budowanie pozytywnej marki szkoły.

Od dłuższego czasu obserwuję pewne zjawisko związane ze współpracą na linii szkoła – rodzic. Mianowicie rodzice – mimo szczerych chęci wynikających z potrzeby posiadania wpływu na to, w jaki sposób przebiega edukacja językowa ich pociech i zaniepokojeni niezrozumiałymi dla nich zjawiskami dziejącymi się na zajęciach – reagują dość impulsywnie, wyciągając pochopne wnioski i tworząc nie zawsze usprawiedliwione opinie. To z kolei może być odbierane przez szkołę jako podważanie jej profesjonalizmu, zwątpienie w umiejętności lektorów, w konsekwencji doprowadzając do konfliktów czy innych nieprzyjemnych sytuacji. Rzutują one na ostateczny poziom efektywności działań dydaktycznych prowadzonych przez szkołę i negatywnie oddziałują na jej funkcjonowanie i wizerunek.

Czytaj

20 Cze
2017
image

High five to the world! – jak kształtować przyjazną i odpowiedzialną postawę wobec świata na zajęciach języka angielskiego.

Jedną z najważniejszych wartości reprezentowanych przez National Geographic Learning jest zapewnienie uczniom warunków do nabywania kompetencji kulturowych, które poprzez rozbudzanie ciekawości, empatii i otwartości na świat poszerzają ich horyzonty, ucząc odpowiedzialności za siebie i innych. Dzięki temu nauka języka obcego nie ogranicza się tylko do opanowywania struktur gramatyczno-leksykalnych, co samo w sobie w kontekście realiów i wyzwań XXI wieku jest niewystarczające.

Czytaj