Chcielibyśmy poznać, kim jesteś?
Archiwum

BLOG

Kategoria: metodyka

8 Wrz
2017
image

Umiejętne angażowanie rodziców w edukację językową ich dzieci sposobem na budowanie pozytywnej marki szkoły.

Od dłuższego czasu obserwuję pewne zjawisko związane ze współpracą na linii szkoła – rodzic. Mianowicie rodzice – mimo szczerych chęci wynikających z potrzeby posiadania wpływu na to, w jaki sposób przebiega edukacja językowa ich pociech i zaniepokojeni niezrozumiałymi dla nich zjawiskami dziejącymi się na zajęciach – reagują dość impulsywnie, wyciągając pochopne wnioski i tworząc nie zawsze usprawiedliwione opinie. To z kolei może być odbierane przez szkołę jako podważanie jej profesjonalizmu, zwątpienie w umiejętności lektorów, w konsekwencji doprowadzając do konfliktów czy innych nieprzyjemnych sytuacji. Rzutują one na ostateczny poziom efektywności działań dydaktycznych prowadzonych przez szkołę i negatywnie oddziałują na jej funkcjonowanie i wizerunek.

Czytaj

20 Cze
2017
image

High five to the world! – jak kształtować przyjazną i odpowiedzialną postawę wobec świata na zajęciach języka angielskiego.

Jedną z najważniejszych wartości reprezentowanych przez National Geographic Learning jest zapewnienie uczniom warunków do nabywania kompetencji kulturowych, które poprzez rozbudzanie ciekawości, empatii i otwartości na świat poszerzają ich horyzonty, ucząc odpowiedzialności za siebie i innych. Dzięki temu nauka języka obcego nie ogranicza się tylko do opanowywania struktur gramatyczno-leksykalnych, co samo w sobie w kontekście realiów i wyzwań XXI wieku jest niewystarczające.

Czytaj

14 Cze
2017
image

Umiejętności 21. wieku w Twojej szkole językowej – to proste!

Zgodnie z filozofią National Geographic Learning szkoła językowa, która dostarcza usługi na najwyższym poziomie, powinna zdawać sobie sprawę z kluczowej roli, jaką odgrywa rozwijanie w słuchaczach najważniejszych kompetencji XXI wieku. Oprócz znajomości języka, który stał się narzędziem do zdobywania wiedzy, ważne są również kompetencje pozajęzykowe, takie jak umiejętne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, nawiązywanie relacji, selekcjonowanie informacji, samodzielność, skuteczne negocjowanie, sprawna komunikacja czy kreatywne rozwiązywanie problemów. Dlatego też sale lekcyjne powinny być „otwarte” na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość i stwarzać słuchaczom jak najwięcej możliwości do rozwoju umiejętności, które przydadzą się nie tylko tu i teraz, ale też w przyszłości.

Czytaj