Chcielibyśmy poznać, kim jesteś?
Indywidualne podejście do słuchaczy sposobem na bardzo dobre postrzeganie szkoły językowej.

BLOG

Ponad 75% rodziców kieruje się rekomendacją podczas wyboru szkoły językowej dla swoich dzieci. W serii artykułów na naszym blogu piszemy, w jaki sposób wpłynąć na to, żeby opinia o szkole językowej była jak najlepsza. W poprzednich artykułach omówiliśmy kwestie związane z pracą lektorów oraz komunikacją z rodzicami. Dziś czas na indywidualne podejście do słuchaczy.

Dlaczego jest to ważne? Są dwa oczywiste powody. Po pierwsze rodzice są klientami i – tak jak przy innych ważnych decyzjach zakupowych – chcą być poważnie (w indywidualny sposób) traktowani przez usługodawcę, czyli szkołę językową. Tym bardziej, że kwestia dotyczy bardzo ważnej sprawy – edukacji ich dzieci. Po drugie uczniowie są różni, o czym wie każdy lektor. Różnią się pod względem poziomu znajomości języka, zdolności, dojrzałości, temperamentu, różnią się pod względem inteligencji emocjonalnej czy sposobów uczenia się. Jeśli mają osiągać bardzo szybkie postępy w nauce, lektor (szkoła) musi te różnice uwzględniać w procesie nauczania.

Poniżej znajdą Państwo 7 pomysłów, w jaki sposób realizować indywidualne podejście do słuchaczy w swojej szkole językowej. Tak jak w poprzednich artykułach nie dajemy gotowych rozwiązań, ale wskazujemy istotne zagadnienia oraz podsuwamy pomysły, często inspiracje od właścicieli szkół językowych.

 1. Diagnoza słuchacza.

Każda szkoła językowa przeprowadza test diagnostyczny w celu ustalenia poziomu słuchacza. Pozwala to przyporządkować go do określonej grupy i określić obszary, na których lektor powinien się skoncentrować w procesie nauki. Warto pójść krok dalej. Niektóre szkoły językowe wprowadzają dodatkowe ankiety, które pomagają dopasować plan pracy do indywidualnych predyspozycji ucznia. Przykładem jest kwestionariusz inteligencji wielorakiej oparty o koncept Howarda Gardnera ( https://howardgardner.com/). Z takiego badania można wywnioskować mocne strony słuchacza oraz preferowane style uczenia się. Przykłady ankiet, instrukcje i komentarze dostępne są w sieci. Jeśli chcemy przygotować profesjonalne badanie inteligencji wielorakich i plan działań z niego wynikających, powinniśmy skonsultować to z psychologiem.

Rozbudowana diagnoza słuchacza świetnie nadaje się jako USP (unique selling proposition) szkoły językowej. Rodzic, który otrzyma komunikat w rodzaju: „diagnozujemy Twoje dziecko po to, żeby osiągało lepsze wyniki nauczania” – na pewno rozważy ofertę kursu w takiej szkole.

 1. Wyznaczenie celów.

Określenie krótko- i długoterminowych celów dydaktycznych staje się standardem. Warto jednak pamiętać, żeby przygotowywać je oddzielnie dla każdego ucznia. Szablon może być taki sam, ale trzeba zróżnicować te cele ze względu na możliwości i predyspozycje słuchacza.

Jasno określone cele do zrealizowania dają uczniom i rodzicom poczucie, że szkoła wie, co powinno być zrobione, i że można łatwo monitorować postępy w nauce. Jeśli do zagadnień dydaktycznych ściśle związanych z poznawaniem języka dodamy np. umiejętność 5-minutowej prezentacji (np. swojego hobby) czy realizację projektu dotyczącego lokalnych atrakcji turystycznych, rodzice na pewno zauważą wartość dodaną takiej oferty. Ważne, żeby cele były SMART (specific, measurable, achievable, realistic, time-bound). Ta wzięta z języka korporacji nomenklatura bardzo pomaga ustalić konkretne cele edukacyjne.

 1. Raporty postępów w nauce.

Kolejny element indywidualnego podejścia do ucznia, który funkcjonuje praktycznie w każdej szkole, to raport postępów w nauce. Rodzic chce mieć pewność, że postępy dziecka są monitorowane i chce znać te osiągnięcia. Warto skrupulatnie przygotować taki raport i uwzględnić w nim również mniej standardowe elementy.

Dobry raport postępów w nauce musi być przygotowywany co najmniej dwa razy w roku, powinien odnosić się do założonych celów i zawierać:

 • Informację o frekwencji.
 • Oceny z podziałem na kategorie (praca na lekcji, praca domowa, testy, sprawdziany itp.).
 • Opisową ocenę poszczególnych umiejętności językowych.
 • Ewentualne odniesienia do egzaminu, jeśli uczeń się do niego przygotowuje (np. procentowy wskaźnik poziomu przygotowania).
 • Charakterystykę podejścia słuchacza do nauki i jego zaangażowania na zajęciach.
 • Opis dodatkowych umiejętności zdobytych przez słuchacza.
 • Opis udziału w projektach, konkursach itp.

 

 1. Karta zainteresowań słuchacza.

Każdy lektor zadaje sobie pytanie – co zrobić, żeby moi uczniowie mieli motywację do nauki? Jednym ze sposobów jest urozmaicenie treści nauczania poprzez omawianie tematów, które interesują słuchaczy. Często wydaje nam się, że mniej więcej wiemy, o co chodzi – sport, celebryci, muzyka. Potem okazuje się, że wprowadzenie konkretnego tematu nie działa. Warto po prostu zapytać słuchaczy o ich konkretne, szczegółowe zainteresowania. Pomóc może w tym prosty dokument, gdzie mamy zanotowane, co każdy słuchacz lubi – jaką dyscyplinę sportu, jaki rodzaj muzyki, jakiego wykonawcę itp.

Kolejny krok to umożliwienie słuchaczom opowiedzenia o swoim hobby po uprzednim przygotowaniu odpowiednich struktur językowych, słownictwa oraz podstawowych zasad prezentowania. Taka aktywność zawsze spotyka się z zadowoleniem uczniów, a często wręcz z aplauzem.

Wybierając tematy na zajęcia, warto wiedzieć, że słuchacze zawsze wolą prawdziwe i ciekawe historie z prawdziwymi bohaterami. Fikcja nie przemawia tak do uczniów jak rzeczywistość. Dodatkowym elementem, który sprzyja większej motywacji uczniów, są ciekawe filmy i piękne zdjęcia.

 1. Rzetelne rozmowy.

Prostą receptą na pozyskanie lepszej opinii o szkole jest poświęcenie czasu poszczególnym uczniom i ich rodzicom. Lektorzy i właściciele szkół to robią, ale trudno pamiętać, z kim i kiedy się rozmawiało. Jedna z zaprzyjaźnionych szkół językowych prowadzi ewidencję dłuższych rozmów z uczniami i rodzicami. Założenie jest takie, że co najmniej 2 razy w semestrze lektor powinien sam na sam porozmawiać z uczniem i także 2 razy z rodzicem. Wystarczy kilka minut. Tematem rozmowy zwykle są kwestie związane z nauką (zwłaszcza w rozmowie z rodzicami), ale czasem można uczniów zapytać o plany na wakacje czy zajęcia pozaszkolne. Warto też odnieść się do karty zainteresowań ucznia. Ankiety, przeprowadzone przez właściciela szkoły, pokazały, że klienci bardzo cenią sobie tego rodzaju kontakty.

 1. Dodatkowe kompetencje.

Na pytanie „po co rodzice wysyłają dzieci do szkoły językowej?”, najczęściej pada odpowiedź: „żeby szybciej nauczyły się języka!”. Na pierwszy rzut oka taka odpowiedź wydaje się oczywista. Tak naprawdę chodzi o coś innego. Rodzice chcą dla swoich dzieci lepszej przyszłości, lepszego startu w dorosłość, chcą, żeby ich dzieci poradziły sobie we współczesnym świecie. Język obcy to tylko narzędzie. Bardzo ważne, ale skuteczne tylko wtedy, gdy towarzyszą mu różne kompetencje społeczne czy, szerzej ujmując, umiejętności XXI wieku.

Poniżej znajdą Państwo listę kompetencji, które są bardzo ważne z punktu widzenia zawodowej i społecznej przyszłości słuchaczy. To oczywiście subiektywne zestawienie, każda szkoła może sama je określić.

 • Umiejętności prezentacyjne.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów oraz wyszukiwania i selekcji informacji (elementy critical thinking).
 • Umiejętność współpracy i pracy projektowej.
 • Kompetencje międzykulturowe (wiedza o świecie i różnicach między ludźmi).
 • Świadomość obywatelska i ekologiczna.
 1. Szybkie reagowanie.

Ten punkt niektórym wyda się oczywisty, innym mało istotny. Musimy jednak wiedzieć, że współczesny klient oczekuje szybkiego działania, nie lubi czekać, zwłokę uznaje za wyraz braku profesjonalizmu. Reagując szybko na problemy czy oczekiwania słuchaczy, osiągamy jeszcze dodatkowy efekt. Załatwiamy sprawę na samym początku, ewentualne kłopoty nie nawarstwiają się, klient nie rozpowszechnia negatywnych informacji.

Na kwestię szybkiego reagowania wobec ewentualnych kłopotów lub postulatów słuchaczy zwrócił mi uwagę jeden z właścicieli szkół językowych. Można powiedzieć, że opiera on na tym filozofię działania szkoły. Kadra wie, że musi natychmiast podjąć kwestię wskazaną przez klientów. Rodzice wiedzą, że każde ich zgłoszenie będzie szybko rozpatrzone i, co najważniejsze, że ewentualne problemy uczniów nie będą zamiatane pod dywan.

Jeśli mają Państwo pytania, uwagi lub sugestie dotyczące naszego blogu, zapraszamy do kontaktu.