Chcielibyśmy poznać, kim jesteś?
Odcinek 2 – Po co mi marketing? – wstęp do marketingu i brandingu w szkole językowej.

BLOG

Kiedy rozpoczynam zajęcia z marketingu ze studentami uczelni, z którymi współpracuję, zawsze pytam ich o definicję marketingu. Najczęściej nie potrafią jej podać, więc proszę o wszystkie wolne skojarzenia, które mają z tym właśnie słowem. Ty też możesz teraz warsztatowo odpowiedzieć sobie na pytanie: z czym kojarzy Ci się marketing? Być może tak jak moi studenci wskażesz na promocję, reklamę, media społecznościowe. Może wspomnisz o produkcie czy też projektowaniu usług. A może w pierwszej kolejności przyjdzie Ci na myśl komunikacja i budowanie relacji. Dobrze! Wszystkie wspomniane elementy składają się na marketing. Jednak żaden z nich samodzielnie nim nie jest. Marketing to całościowe myślenie o firmie – małej czy dużej.

Marketing, czyli co?

Ja operuję ogólną definicją marketingu, która bierze pod uwagę zarówno elementy, które się nań składają, jak i kolejność działań. Brzmi ona:

Marketing to tworzenie propozycji wartości dla konkretnej grupy docelowej, którą musimy dobrze poznać i badać. A także późniejsze sensowne komunikowanie przygotowanej propozycji wartości na wybranych platformach.

Czym jest wspomniana propozycja wartości? To produkt albo usługa. Jednak w marketingu to nie sam produkt – to także wartości konsumenckie, które za nim idą. Innymi słowy – nie sam produkt czy usługa, ale to, co produkt lub usługa z nami robią. Jak to rozumieć? Kurs w szkole językowej to produkt. Ale „dobrze sprzedany kurs” to także taki, który daje na przykład poczucie prestiżu, wzmacnia naszą samoocenę. Sprawia, że jesteśmy spokojni o naszą wartość na rynku pracy. Ludzie kupując kurs, kupują coś znacznie więcej niż tylko godziny spędzone w szkole. Dlatego warto tworzyć propozycję wartości, badając wnikliwie grupę docelową. I to, co dla niej ważne.

Co rozumiem przez grupę docelową? Wszystkie osoby potencjalnie zainteresowane naszą propozycją wartości, dla których tworzymy ofertę. Grupę zawsze lepiej dobrze dookreślić i podzielić na segmenty (mniejsze charakterystyczne podgrupy) niż wychodzić z założenia, że jesteśmy dla wszystkich. Tu sprawdza się powiedzenie: jeśli coś jest dla wszystkich, to jest dla nikogo. Dodatkowo solidne zdefiniowanie grupy docelowej pozwala przygotować skuteczniejszą komunikację. I promować się na odpowiednich platformach z wykorzystaniem narzędzi, o których szczegółowo dowiesz się z kolejnych odcinków kursu.

Pierwsze kroki w marketingu

Dobre porządkowanie marketingu w firmie wygląda więc następująco:

  • precyzyjnie określamy i badamy grupę docelową (obecni i potencjalni klienci oraz osoby decyzyjne),
  • tworzymy propozycję wartości i zestaw komunikatów,
  • wybieramy platformy i narzędzia,
  • działamy!

Wszystkie te kroki szczegółowo omówimy w kolejnych artykułach i filmach. Warto jednak potraktować te zadania poważnie. Marketing i dobrze skonstruowana marka pozwalają na:

  • zwiększenie rozpoznawalności naszej oferty,
  • większą sprzedaż i lojalność,
  • wzmocnienie efektu marketingu szeptanego (polecenia),
  • odniesienie wielu innych korzyści.

 

Wszystko jest ważne: marketing zintegrowany

Zintegrowany marketing to taki, w którym ważne są wszystkie elementy. Od naszych działań i komunikatów po wartości, którymi się na co dzień posługujemy. Ważne są „marki” naszych lektorów i pierwsze słowa, którymi głos w słuchawce wita potencjalnego klienta. Ważna jest strona internetowa i sposób, w jaki prowadzimy media społecznościowe. A nawet to, jak rozmawiamy z klientami, którzy odchodzą. Istotnym elementem są też marki, z którymi współpracujemy. Czy są rozpoznawalne – jak National Geographic Learning – czy nie? Czy mają podobne wartości do naszych, czy też sprzeczne z nimi. To wszystko ważne kwestie, ale nie bój się. Praca, która Cię czeka przy tworzeniu lub porządkowaniu Twojego marketingu (i brandingu), będzie przyjemna. A co najważniejsze – przyniesie wymierne efekty. Podobne do tych, które osiągnęły już pierwsze szkoły w programie National Geographic Learning.

Zachęcam Cię do pobrania zestawu narzędzi do tworzenia propozycji wartościi. Pomogą w dobrym budowaniu sensownej strategii i w kolejnych krokach tworzenia dobrego marketingu w Twojej szkole językowej.