Chcielibyśmy poznać, kim jesteś?
Archiwum

BLOG

Miesiąc: Czerwiec 2017

20 Cze
2017
image

High five to the world! – jak kształtować przyjazną i odpowiedzialną postawę wobec świata na zajęciach języka angielskiego.

Jedną z najważniejszych wartości reprezentowanych przez National Geographic Learning jest zapewnienie uczniom warunków do nabywania kompetencji kulturowych, które poprzez rozbudzanie ciekawości, empatii i otwartości na świat poszerzają ich horyzonty, ucząc odpowiedzialności za siebie i innych. Dzięki temu nauka języka obcego nie ogranicza się tylko do opanowywania struktur gramatyczno-leksykalnych, co samo w sobie w kontekście realiów i wyzwań XXI wieku jest niewystarczające.

Czytaj

14 Cze
2017
image

Umiejętności 21. wieku w Twojej szkole językowej – to proste!

Zgodnie z filozofią National Geographic Learning szkoła językowa, która dostarcza usługi na najwyższym poziomie, powinna zdawać sobie sprawę z kluczowej roli, jaką odgrywa rozwijanie w słuchaczach najważniejszych kompetencji XXI wieku. Oprócz znajomości języka, który stał się narzędziem do zdobywania wiedzy, ważne są również kompetencje pozajęzykowe, takie jak umiejętne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, nawiązywanie relacji, selekcjonowanie informacji, samodzielność, skuteczne negocjowanie, sprawna komunikacja czy kreatywne rozwiązywanie problemów. Dlatego też sale lekcyjne powinny być „otwarte” na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość i stwarzać słuchaczom jak najwięcej możliwości do rozwoju umiejętności, które przydadzą się nie tylko tu i teraz, ale też w przyszłości.

Czytaj

8 Cze
2017
image

Odcinek 14 – Czy stres może być Twoim przyjacielem?

Za chwilę przeczytasz kilka stwierdzeń, którymi najczęściej rozpoczynam szkolenia dotyczące stresu. Tego samego stresu, z którym większość trenerów, szkoleniowców, a nawet psychologów zdrowia każe Ci walczyć. Tego, który uznaje się za jednego z największych wrogów dobrostanu i zdrowia człowieka. Tego, który często winisz za swoje złe samopoczucie, brak skupienia czy złe wyniki w pracy. Ja zaproponuję Ci inne podejście: zamiast walczyć ze stresem – naucz się go wykorzystywać.

Czytaj