Chcielibyśmy poznać, kim jesteś?
Pathways to EAP – ścieżka do celu

BLOG

Samodzielność, autodyscyplina, umiejętność krytycznej oceny informacji, odróżnianie wiarygodnych źródeł od fake newsów, analiza i ewaluacja tekstu akademickiego, wysłuchanie wykładu i zrobienie dobrych notatek… Jak sobie z tym radzą wasi studenci? – rozmowa z Martą Nowak nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Otwartym UW, gdzie prowadzi m.in. zajęcia Academic Writing oraz na Uniwersytecie Durham w Wielkiej Brytanii, gdzie regularnie uczy na kursach EAP (English for Academic Purposes). 

Teraz, jak nigdy wcześniej, posiadanie takich umiejętności pozwala na efektywną naukę tysiącom studentów, którzy przeszli w tryb pracy online i muszą się wykazać umiejętnościami akademickimi. Nauka w szkole wyższej wymaga od studentów znacznie więcej niż zrozumienia i zapamiętania informacji. Często zdarza się, że przejście od myślenia odtwórczego do syntezy, wnioskowania, ewaluacji czy samodzielnego tworzenia nowej wiedzy jest dużym wyzwaniem dla studentów. To właśnie kształtowaniem m.in. tych umiejętności zajmuje się EAP, czyli English for Academic Purposes. Seria podręczników Pathways do EAP pomaga stopniowo rozwijać sprawności myślenia wyższego rzędu (ang. Higher Order Thinking Skills) w inspirujący i urozmaicony sposób, począwszy od poziomu A1, skończywszy na C1.

Czym dokładnie jest EAP i dlaczego powinno na stałe zagościć w ofercie kursów językowych na polskich uczelniach?

W skrócie EAP to umiejętności i wiedza niezbędne do studiowania w języku angielskim. EAP to taki angielski, który pozwoli studentowi na zrozumienie wykładu, zrobienie z niego notatek, przeczytanie książki czy artykułu, wzięcie udziału w konwersatorium i przygotowanie pracy pisemnej. W czasie kursu EAP student uczy się również o etyce naukowej, chociażby o tym, jak ważne jest unikanie plagiatu. Poza tym istotnymi elementami kursów EAP, które rozwijają uniwersalne umiejętności potrzebne zarówno w trakcie studiów, jak i po wejściu na rynek pracy, są wspólna praca nad projektem czy przeprowadzenie prezentacji. Tak właśnie EAP jest rozumiane w świecie nauczania języka angielskiego.

Kursy EAP mają ogromną wartość dodaną w porównaniu z tradycyjnymi zajęciami General English, ponieważ język angielski staje się narzędziem do rozwoju innych umiejętności, a przestaje być celem samym w sobie. W odróżnieniu od General English, przez niektórych przekornie nazywanym TENOR (Teaching English for No Obvious Reason), gdzie często celem jest opanowanie dużej liczby struktur gramatycznych i słownictwa na danym poziomie, EAP koncentruje się na nauczaniu języka niezbędnego do poszerzania wiedzy w kontekście akademickim. Takie podejście przynosi studentom o wiele więcej korzyści z edukacji językowej na uczelni.

Kolejną różnicą pomiędzy General English a EAP jest tematyka zajęć, a właściwie podejście do zagadnień. Są one przedstawione w sposób, który kształtuje bardziej dojrzałe i obiektywne spojrzenie na świat, a nie skupia się wyłącznie na opiniach bazujących na własnych doświadczeniach. W podręcznikach Pathways znajdziemy takie zagadnienia, jak zakupy, podróże czy świat natury, jednak sposób ich zaprezentowania poszerza perspektywę i kształtuje umiejętności akademickie. Na przykład podczas zajęć związanych z tematem The Science of Shopping studenci uczą się o trendach w zachowaniach konsumenckich i przygotowują prezentację typu elevator pitch.

Solidne podstawy EAP znacznie ułatwiają studentom korzystanie z anglojęzycznych źródeł do nauki innych przedmiotów, co często stanowi już normę, nawet jeżeli językiem wykładowym przedmiotu jest polski. Od lat rośnie również popularność wyjazdów na stypendia zagraniczne i nie da się ukryć, że student, który ma dobrze rozwinięte umiejętności akademickie w języku angielskim, będzie w stanie bardziej się skupić na nauce przedmiotu, a nie nadrabianiu braków w języku obcym podczas kilkumiesięcznego wyjazdu. Studenci też widzą potrzebę pracy nad English for Academic Purposes. Pytani o oczekiwania wobec edukacji językowej w szkołach wyższych, wyrażają duże zainteresowanie kursami EAP i, co ciekawe, są świadomi tego, że umiejętności akademickie można zacząć kształtować już na niższych poziomach zaawansowania językowego (wg ankiety przeprowadzonej wśród studentów na największej polskiej uczelni).

Od czego zacząć uczyć EAP?

EAP jest często kojarzone z długimi, naszpikowanymi specjalistycznym słownictwem tekstami. I słusznie, bo prędzej czy później studenci będą czytać takie teksty. Jednak jeżeli na pierwsze zajęcia kursu EAP damy studentom 50-stronicowy artykuł z mikroekonomii, nie tylko ich zniechęcimy, ale jest szansa, że sami stracimy szybko motywację. Na początek zachęcam do tzw. wydreptania ścieżki, po której studenci będą coraz pewniej kroczyć, a kiedy nabiorą pewności, ciekawy artykuł z ekonomii nie będzie już takim wyzwaniem. Pamiętajmy o tym, że kształtowanie umiejętności akademickich w języku angielskim to proces, który warto rozpocząć już teraz.

Mimo że większość młodych ludzi w naszym kraju studiuje po polsku, dobrze rozwinięte umiejętności akademickie w języku angielskim pozwalają im korzystać z kursów i materiałów publikowanych online przez najlepsze uniwersytety na świecie. Osobiście nie znam nikogo, kto nie chciałby się móc pochwalić, że ukończył kurs na Harvardzie czy Uniwersytecie Cambridge. Takie umiejętności otwierają polskim studentom dostęp do najnowszej i najbardziej aktualnej wiedzy na świecie. Z perspektywy nauczyciela akademickiego uważam, że student osiąga sukces w momencie, w którym potrafi wziąć udział w webinarze organizowanym przez MIT i dokonać syntezy najistotniejszych informacji, a niekoniecznie wtedy, kiedy wstawia czasowniki w Present Perfect Simple lub Continuous w odpowiednią lukę w zdaniu. Ten sukces jest budowany stopniowo i zaczyna się od zmiany podejścia do nauczania języka angielskiego w kontekście akademickim.

 

Więcej o kursie Pathways przeczytasz TUTAJ

 

 

 

Autorka: Marta Nowak

Nauczycielka akademicka na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Otwartym UW, gdzie prowadzi m.in. zajęcia Academic Writing oraz na Uniwersytecie Durham w Wielkiej Brytanii, gdzie regularnie uczy na kursach EAP (English for Academic Purposes). Specjalizuje się w nauczaniu pisania oraz umiejętności akademickich. Marta jest również trenerem, coachem oraz egzaminatorem Cambridge i IELTS.

Absolwentka Filologii Angielskiej UAM, ukończyła kursy Cambridge CELTA i Delta oraz studia podyplomowe z coachingu na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Marta uczy języka angielskiego od 2003 roku. Poza Polską, swoje doświadczenie zdobywała pracując przez prawie dekadę na uczelniach i w szkołach językowych w Hiszpanii i Anglii. Interesuje się neuronauką i komunikacją międzykulturową.